ylapalkki

MUSIIKKIKOULU

AJANKOHTAISTA

MUU TOIMINTA

YHTEYS

OPETUS

Opetus noudattaa taiteen yleisen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Uusi
opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2018 uusilla oppilailla.

Tunneilla opiskellaan myös musiikin teoriaa ja historiaa,
vapaata säestystä, improvisointia ja kappaleita oppilaan omien toiveiden mukaisesti.

Opetussuunnitelman mukaisesti lukukausi sisältää 12 yksilöopetuskertaa, neljä
yhteissoittokertaa sekä esiintymisen saman ryhmän kanssa. Mahdollisuuksien mukaan
oppilaat saavat esiintyä myös yksin.

Jokaisen oppilaan kaikki valmistuneet kappaleet äänitetään ja lukuvuoden lopussa niistä tehdään henkilökohtainen cd. Anna vaikka lahjaksi!

POISSAOLOT

Oppilaiden satunnaisia poissaoloja voidaan yrittää korvata korvaustunnilla mikäli sopiva aika löytyy. Pääsääntöisesti poissaoloja ei kuitenkaan korvata. Poissaolosta pyydetään ilmoittamaan tekstiviestitse opettajalle mahdollisimman ajoissa.

MAKSUT

Lukukausimaksu sisältää cd:n.
Lukukausimaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä annetulla laskulla tai sopia maksujärjestelystä etukäteen.

INSTRUMENTIT JA OPETUSMATERIAALI

Oma instrumentti ja opetusmateriaali ovat tärkeitä soitonopiskelun etenemisen kannalta. Kotiharjoittelua tulisi olla vähintään viitenä päivänä viikossa vähintään 20 minuuttia päivässä. Instrumentin ja suositellun opetusmateriaalin hankinnassa voi kysyä apua opettajilta.

ETÄOPETUS

Opetus onnistuu etäopetuksena myös jatkossa!

 

alapalkki